Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2020

Eνεργοποιούνται οι θαλάσσιες περιοχές σύμφωνα με ανακοίνωση της λιμενικής αρχής Ύδρας

  • Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2019 19:04
  • 1'

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Λιμενικής Αρχής Ύδρας τις κάτωθι ημερομηνίες και ώρες ενεργοποιούνται οι θαλάσσιες περιοχές για τη διεξαγωγή ασκήσεων επ’ ωφελεία ενόπλων δυνάμεων μεταξύ των στιγμάτων:

i. 26-11-2019 και ώρες 16:00-17:00 iii. 27-11-2019 και ώρες 07:00-08:00 362900Ν-0242830 Ε,362930Ν-0243600 Ε 364900Ν-0243950 Ε,365340Ν-0244710 Ε 361600Ν-0244230 Ε,361640Ν-0243250 Ε 364410Ν-0245420 Ε,364430Ν-0244130 Ε ii. 26-11-2019 και ώρες 17:00-17:30 iv. 28-11-2019 και ώρες 16:00-17:00 362600Ν-0230900 Ε,362600Ν-0233000 Ε 363500N-0230800 E,363500N-0240700 E 360000Ν-0233000 Ε,360000Ν-0231400 Ε 360000N-0240700 E,360000N-0231400 E

Κατόπιν των παραπάνω η Λιμενική Αρχή συνιστά την αποφυγή της διέλευσης κάθε είδους πλοίου στις εν λόγω περιοχές κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες και ώρες.