Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2020

Eνεργοποιείται το πεδίο βολής Βελοπούλα σύμφωνα με ανακοίνωση της λιμενικής αρχής

  • Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2020 13:28
  • 1'

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Λιμενικής Αρχής Ύδρας και του Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ. Βασίλειου Βαζαίου τις κάτωθι ημερομηνίες και ώρες:

voli28-01-20 από ώρα 17:00 έως την 29-01-2020 ώρα 04:00, καθώς και την 29-01-2020 από ώρα 17:00 έως την 30-01-2020 ώρα 04:00, ενεργοποιείται η θαλάσσια περιοχή πεδίο Βολής Βελοπούλα για τη διεξαγωγή άσκησης βολών επ’ ωφελεία ενόπλων δυνάμεων μεταξύ των στιγμάτων:

1. φ=36 o 55’Β και λ=023ο 05’Α 2. φ=37ο12’Β και λ=023ο 20’Α 3. φ=36 o 55’Β και λ=023ο 20’Α 4. φ=37ο12’Β και λ=023ο 05’Α

2. Κατόπιν των παραπάνω συνιστούμε στην αποφυγή της διέλευσης κάθε είδους πλοίου στην εν λόγω περιοχή κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες και ώρες.