Σάββατο, 28 Μαρτίου 2020

Ενεργοποιείται το πεδίο βολής Βελοπούλα σύμφωνα με ανακοίνωση της λιμενικής αρχής της Ύδρας

  • Κυριακή, 09 Φεβρουαρίου 2020 18:01
  • 1'

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Λιμενικής Αρχής Ύδρας τις κάτωθι ημερομηνίες και ώρες:

11-02-2020 από ώρα 18:00 έως την 12-02-2020 ώρα 06:00 ενεργοποιείται η θαλάσσια περιοχή πεδίο Βολής Βελοπούλα για τη διεξαγωγή άσκησης βολών επ’ ωφελεία ενόπλων δυνάμεων μεταξύ των στιγμάτων: 

velopoula1. φ=36o 55’Β και λ=023ο 05’Α

2. φ=37ο12’Β και λ=023ο 20’Α

3. φ=36o 55’Β και λ=023ο 20’Α

4. φ=37ο12’Β και λ=023ο 05’Α

Κατόπιν των παραπάνω συνιστάται η αποφυγή της διέλευσης κάθε είδους πλοίου στην εν λόγω περιοχή κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες και ώρες.