Κυριακή, 29 Μαρτίου 2020

Λιμενική Αρχή Ύδρας: «Περιορισμός μεταφοράς επιβατών σε νησιωτικές περιοχές»

 • Κυριακή, 22 Μαρτίου 2020 08:14
 • 3'

Επείγουσα Ανακοίνωση εξέδωσε η Λιμενική Αρχή Ύδρας και ο Λιμενάρχης Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. Βασίλειος Βαζαίος σχετικά με τον προσωρινό περιορισμό κυκλοφορίας κάθε τύπου πλοίου και σκάφους για τη μεταφορά επιβατών διά θαλάσσης.

Ακολουθεί η ανακοίνωση:


 1. Σύμφωνα με το Άρθρο 1 της ανωτέρω σχετικής, σας γνωρίζoυμε ότι: υφίσταται προσωρινός περιορισμός κυκλοφορίας κάθε τύπου πλοίου και σκάφους για τη μεταφορά επιβατών διά θαλάσσης, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών πλοίων, πορθμείων, λαντζών και θαλασσίων ταξί, από την ηπειρωτική Ελλάδα προς τα νησιά και μεταξύ των νησιών, για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 στην Ελληνική επικράτεια. Ο περιορισμός δεν καταλαμβάνει τις μετακινήσεις των σκαφών και των πλοίων του πρώτου εδαφίου εφόσον αυτές διενεργούνται αποκλειστικά και μόνο για την μεταφορά:

α) των μόνιμων κατοίκων των νησιών που μετακινούνται από την ηπειρωτική Ελλάδα προς τα νησιά και αντίστροφα,

β) των μόνιμων κατοίκων των νησιών που μετακινούνται μεταξύ αυτών,

γ) του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, των δυνάμεων που συμμετέχουν σε επιχειρήσεις και δράσεις του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, καθώς και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας που μετακινείται για υπηρεσιακούς λόγους,

δ) των υπαλλήλων του Δημοσίου τομέα και του εκπαιδευτικού προσωπικού κάθε βαθμίδας εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, που εργάζονται σε νησί υπό καθεστώς μόνιμης ή προσωρινής απασχόλησης οιασδήποτε μορφής ή μετακινούνται σε αυτό για την εκτέλεση υπηρεσίας,

ε) του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού πάσης φύσεως του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, των ερευνητών και επαγγελματιών στον τομέα της υγείας, καθώς και του προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) που εργάζεται σε νησί υπό καθεστώς μόνιμης ή προσωρινής απασχόλησης οιασδήποτε μορφής ή μετακινείται σε αυτό για την εκτέλεση υπηρεσίας,

στ) των μετακινούμενων για λόγους έκτακτης κοινωνικής ανάγκης εφόσον τούτο σαφώς αποδεικνύεται από κατάλληλα πιστοποιητικά,

Η ιδιότητα των περιπτώσεων (α) - (ε) της προηγούμενης παραγράφου αποδεικνύεται με την επίδειξη των αποδεικτικών πιστοποίησης αυτής κατά την έκδοση των εισιτηρίων των επιβατών. Εφόσον τα εισιτήρια έχουν εκδοθεί με ηλεκτρονικό τρόπο, η απόδειξη της ιδιότητας πιστοποιείται πριν και κατά την επιβίβαση των επιβατών στα πλοία ή σκάφη που επιτελούν τη μεταφορά. Ειδικά για την περίπτωση του μόνιμου κατοίκου, αυτή αποδεικνύεται με την επίδειξη ισχύοντος εκκαθαριστικού φορολογικής δήλωσης ή του Μοναδικού Αριθμού Νησιώτη ή βεβαίωσης μόνιμης διαμονής του επιβάτη που εκδίδεται από τον οικείο Δήμαρχο.

Στην περίπτωση (στ), η επιβίβαση επιτρέπεται κατόπιν αδείας της Λιμενικής Αρχής απόπλου των πλοίων.

 1. Ως εκ τούτου λαμβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω, η ναυτική εταιρεία «ΥΔΡΑ ΛΑΪΝΣ», η οποία δραστηριοποιείται στη γραμμή Ύδρα - Μετόχι Αργολίδας, παρακαλείται για την πιστή τήρηση και συγκεκριμένα τον αυστηρό έλεγχο των επιβατών που επιβιβάζονται στο Μετόχι Αργολίδας, οι οποίοι θα πρέπει να αποδεικνύουν την ιδιότητά τους, όπως ρητά αναγράφεται παραπάνω. Για το σκοπό αυτό σε κάθε κατάπλου του Ε/Γ-Δ/Ρ «ΦΡΗΝΤΟΜ ΙΙ» Ν.Ε. 42 θα διενεργείται από τα Στελέχη της Υπηρεσίας μας αυστηρός έλεγχος, ως προς τα ανωτέρω. Σε καμία περίπτωση δεν θα πραγματοποιείται αποβίβαση επιβατών, χωρίς τον προηγούμενο έλεγχο από τα Στελέχη της Υπηρεσίας μας.
 2. Οι κυβερνήτες των θαλασσίων ταξί παρακαλούνται ομοίως για τον αυστηρό έλεγχο των επιβατών που μεταφέρουν στη Νήσο Ύδρα, οι οποίοι θα πρέπει επίσης να αποδεικνύουν την ιδιότητά τους, όπως ρητά αναγράφεται παραπάνω. Για το σκοπό αυτό, σε κάθε κατάπλου θαλασσίου ταξί θα διενεργείται από τα Στελέχη της Υπηρεσίας μας αυστηρός έλεγχος, ως προς τα ανωτέρω. Ως εκ τούτου, οι κυβερνήτες των θαλασσίων ταξί που μεταφέρουν επιβάτες προς τη Νήσο Ύδρα ανεξαρτήτως τόπου αποβίβασης (Καμίνι, Βλυχός, Πλάκες Βλυχού κ.λ.π.), υποχρεούνται να καταπλέουν πρώτα στο Λιμένα της Ύδρας ενημερώνοντας την Υπηρεσία μας τουλάχιστον δέκα (10) λεπτά νωρίτερα, μέσω του VHF για τον κατάπλου τους, προκειμένου να διενεργηθεί υποχρεωτικά έλεγχος από τα Στελέχη της Υπηρεσίας μας. Σε καμία περίπτωση δεν θα πραγματοποιείται αποβίβαση επιβατών οπουδήποτε στην επικράτεια της Νήσου Ύδρας, χωρίς τον προηγούμενο έλεγχο από τα Στελέχη της Υπηρεσίας μας.
 3. Τα ανωτέρω τυγχάνουν επίσης εφαρμογής σε όλους τους ιδιοκτήτες κάθε τύπου πλοίου ή σκάφους.
 4. Επιπρόσθετα σύμφωνα με το Άρθρο 2 της ανωτέρω σχετικής, από ώρα 23:59 της 21ης Μαρτίου 2020 και έως την 21η Απριλίου 2020 και ώρα 06:00, απαγορεύεται ο απόπλους και ο κατάπλους των ιδιωτικών πλοίων και σκαφών αναψυχής καθώς και των επαγγελματικών τουριστικών πλοίων ανεξαρτήτως σημαίας, στην Ελληνική επικράτεια.
 5. Η κα. Λουκία ΛΟΥΛΟΥ ναυτικός πράκτορας της εταιρείας «Hellenic Sea Ways» που κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για τις δικές της ενέργειες αναφορικά με τα πλοία που αναχωρούν από τον λιμένα του Πειραιά με προορισμό την Ύδρα.
 6. Το Λ/Χ ΝΑΥΠΛΙΟΥ/Β΄ Λ/Τ ΕΡΜΙΟΝΗΣ, στα πλαίσια της διαχρονικής αγαστής μας συνεργασίας, παρακαλείται για τη συνδρομή του προς τήρηση των ανωτέρω, δεδομένου ότι οι πλησιέστερες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας που προσφέρονται συνήθως για μετάβαση πολιτών στη Νήσο Ύδρα (ακτές Πελοποννήσου), ανήκουν στην περιοχή δικαιοδοσίας του.
 7. Ο Δήμος Ύδρας και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ύδρας παρακαλούνται για τη συνδρομή τους, προς διευκόλυνση του έργου της Υπηρεσίας μας.
 8. Μη συμμόρφωση ως προς τα ανωτέρω θα επιφέρει άμεσα τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
 9. Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω και τη συνεργασία σας.- 

Ο Λιμενάρχης

                                                                                                                   

Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. ΒΑΖΑΙΟΣ Βασίλειος


Πληροφορίες:

Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. ΨΑΡΡΟΥ Β. – Μ.

ydra@hcg.gr

22980 52279