Τρίτη, 04 Αυγούστου 2020

Λιμενική Αρχή: Ενεργοποιείται το πεδίο βολής Ύδρας

  • Τρίτη, 19 Μαΐου 2020 15:09
  • 1'

Με ανακοίνωση της Λιμενικής Αρχής Ύδρας τις κάτωθι ημερομηνίες και ώρες:

20-05-2020 από 11:00 έως τις 14:00 καθώς και την 22-05-2020 από τις 06:00 έως τις 10:00 ενεργοποιείται η θαλάσσια περιοχή πεδίο Βολής Ύδρας για τη διεξαγωγή άσκησης βολών επ’ ωφελεία ενόπλων δυνάμεων μεταξύ των στιγμάτων: 


1. φ=37o 00,00Β και λ=023ο 00,00Α

2. φ=37ο 00,00Β και λ=023ο 36,00Α

3. φ=37ο 10,00Β και λ=023ο 00,00Α

4.φ=37ο 10,00Β και λ=023ο 36,00Α

Κατόπιν των παραπάνω συνιστάται η αποφυγή της διέλευσης κάθε είδους πλοίου στην εν λόγω περιοχή κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες και ώρες.