Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2020

Δήμος Ύδρας: Ανακοίνωση για την Λειτουργία του Δήμου και του ΚΕΠ - Η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται ΜΟΝΟ κατόπιν ραντεβού

  • Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2020 19:59
  • 1'

Με ανακοίνωσή του ο Δήμος Ύδρας ενημερώνει τους πολίτες ότι μέχρι τις 4 Οκτωβρίου στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του Κορωνοϊού η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται ΜΟΝΟ κατόπιν ραντεβού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία Δήμων και ΚΕΠ που εδρεύουν στην Περιφέρεια Αττικής από 21.09.2020 έως και 4.10.2020»

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η υπ΄αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/126/16316/20.9.2020 εγκύκλιος του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΩΔΩ46ΜΤΛ6-2ΞΧ) με θέμα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού».

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω εγκύκλιο και ειδικότερα σε ό,τι αφορά στη λειτουργία των Δήμων και Κ.Ε.Π. που εδρεύουν στην Περιφέρεια Αττικής για το χρονικό διάστημα από 21.9 έως και 4.10.2020, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται ΜΟΝΟ κατόπιν ραντεβού στα τηλέφωνα των υπηρεσιών του Δήμου ΄Υδρας:

  • Διοικητικές Υπηρεσίες: 22983 20200, 22983 20202 και 22983 20203

Ταμείο:                           22983 20212, 22983 20213 και 22983 20214

Ταπ-ΟΑΕΔ:                      22983 20261

  • Κοινωφελής Επιχείρηση 22980 52365
  • Κέντρο Εξυπηρέτησης Πoλιτών (ΚΕΠ): 22983 20260

Εκ του Δήμου ΄Υδρας