Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2020

Πρόγραμμα διά Βίου Εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό

  • Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2012 10:52
  • 1'

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς συμμετέχει, μέσω της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) σε πρόγραμμα, που υλοποιεί τις πράξεις «ΕΡΜΕΙΟΝ 2 – Προγράμματα δια Βίου Εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό των εμπορικών επιχειρήσεων (Α.Π.7-Α.Π.8-Α.Π.9)», οι οποίες είναι ενταγμένες στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτούνται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ).

 

 

 

emporikos

Στο πλαίσιο των ανωτέρω πράξεων, θα υλοποιηθεί η Γ΄ Φάση Προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης (περίοδος υλοποίησης Μάιος - Ιούλιος 2012) στα γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς (Λουδοβίκου 1, Μεγ. ΕΒΕΠ, 4ος όροφος- Γρ. 10), με ημερομηνία έναρξης του προγράμματος 15/10/2012 και στο εξής   θεματικό αντικείμενο :

 

1.ΠΔΒΕ4 «Τεχνικές Διαπραγματεύσεων στις Αγορές - Πωλήσεις των Εμπορικών Επιχειρήσεων».

 

Το ανωτέρω πρόγραμμα θα είναι διάρκειας 100 ωρών από τις οποίες οι 40 θα καλύπτονται από διδασκαλία σε αίθουσα με τη συμμετοχή κατάλληλα εκπαιδευμένου εκπαιδευτή, ενώ οι υπόλοιπες 60 ώρες διαμέσου διαδικτύου (e-learning). Όσοι παρακολουθήσουν επιτυχώς το πρόγραμμα, θα λάβουν Πιστοποιητικό Δια Βίου Εκπαίδευσης.

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: Έμποροι (εργοδότες & αυτοαπασχολούμενοι), εργαζόμενοι εμπορικών επιχειρήσεων, υποψήφιοι επιχειρηματίες και όσοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν επιπλέον γνώσεις για βελτίωση της απόδοσής τους και την παροχή υψηλότερης ποιότητας υπηρεσιών στους καταναλωτές και πελάτες τους.

 

Για τη συμμετοχή τους, οι υποψήφιοι είναι απαραίτητο να έχουν βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ και δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο για το e-learning, ενώ δεν θα υπάρχει καμία οικονομική επιβάρυνση.

 

Η αίτηση συμμετοχής είναι διαθέσιμη από την ιστοσελίδα της ΕΣΕΕ www.esee.gr, «Πρόσκληση Συμμετοχής σε Προγράμματα Δια Βίου εκπαίδευσης στο πλαίσιο πράξεων «ΕΡΜΕΙΟΝ 2», και θα αποστέλλεται: α) είτε μέσω e-mail στη διεύθυνση ermeion2@esee.gr, με θέμα: «Αίτηση συμμετοχής σε Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης-ΕΡΜΕΙΟΝ 2», ή β) ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά στην ΕΣΕΕ (γραφείο HELPDESK προγράμματος ΕΡΜΕΙΟΝ 2- Μητροπόλεως 42 , ΑΘΗΝΑ 10563) σε φάκελο με την ένδειξη «Αίτηση συμμετοχής σε Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης-ΕΡΜΕΙΟΝ 2».

 

Αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές το αργότερο έως τη Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2012.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με τη γραμματεία του Συλλόγου (τηλ: 210 4176318).