Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2020

Λιμενική Αρχή Ύδρας: Περιορισμός κυκλοφορίας πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού

 • Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2020 12:46
 • 2'

Επείγουσα Ανακοίνωση εξέδωσε η Λιμενική Αρχή Ύδρας και ο Λιμενάρχης, Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. Βασίλειος Βαζαίος σχετικά με τον προσωρινό περιορισμό κυκλοφορίας των πολιτών.

Ακολουθεί η πλήρης ανακοίνωση:

Σχετ.:     Α) Τα άρθρα 295 και 296 του ΓΚΛ Ύδρας (ΦΕΚ 464 Β΄/12-05-1978), όπως ισχύει.

Β) Η με αριθμ. Δ1α/Γ.Π οικ 20036 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 986 Β΄/22-03-2020).

 

 1. Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με (β) σχετικό επιβλήθηκε το μέτρο του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Ο ανωτέρω περιορισμός ισχύει για το χρονικό διάστημα από 23-03-2020 και ώρα 06:00 έως και 06-04-2020 και ώρα 06:00.
 2. Ως εκ τούτου έχοντας υπόψιν το ανωτέρω (α) σχετικό, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

Απαγορεύεται η είσοδος και η παραμονή σε όλους τους πολίτες στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Ύδρας καθώς και στον εξομοιούμενο χώρο με αυτήν στο Λιμένα Καμινίου,

Από το ανωτέρω εξαιρούνται:

α) η μετάβαση από και προς την εργασία για τις εργάσιμες ώρες,

β) η μετάβαση σε φαρμακείο, επίσκεψη στον γιατρό ή μετάβαση σε νοσοκομείο ή κέντρο υγείας, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία,

γ) η μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών ειδών πρώτης ανάγκης, όπου δεν είναι δυνατή η έγκαιρη αποστολή τους,

δ) η μετάβαση στην Τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή,

ε) η μετάβαση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη,

στ) η μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία) υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος ή μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση, που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,

ζ) η σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο, ατομικά ή ανά δύο άτομα , υπό την προϋπόθεση τήρησης, στην τελευταία αυτή περίπτωση, της αναγκαίας απόστασης 1,5 μέτρου,

η) η εφάπαξ μετάβαση στον τόπο της μόνιμης κατοικίας.

 1. Για την περίπτωση (α), δηλαδή την μετάβαση των πολιτών από και προς την εργασία τους, θα πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά μαζί τους συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη τη Βεβαίωση Τύπου «Α», καθώς και την αστυνομική τους ταυτότητα.
 2. Για τις περιπτώσεις (β) έως και (ζ), οι πολίτες θα πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά μαζί τους συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη τη Βεβαίωση Τύπου «Β» (ή με χρήση sms ή με ιδιόχειρο σημείωμα υπογεγραμμένο, όπως ορίζεται στο Άρθρο 1 παρ. 3 του (β) σχετικού) καθώς και την αστυνομική τους ταυτότητα. Διευκρινίζεται ότι τα ανωτέρω αφορούν κάθε μεμονωμένη κίνηση.
 3. Για την περίπτωση (η) απαιτείται Βεβαίωση Κατοικίας Ειδικής Χρήσης, που λαμβάνεται ατελώς από τον ιστότοπο: https://www.aade.gr/bebaiosi-katoikias-eidikis-hrisis ή αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1.
 4. Προς υποβοήθηση σας, σας γνωρίζουμε ότι οι Βεβαιώσεις των προηγούμενων εδαφίων μπορούν να λαμβάνονται από την ηλεκτρονική σελίδα https://forma.gov.gr/. Επιπρόσθετα σας γνωρίζουμε ότι οι ανωτέρω Βεβαιώσεις υπέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης για τον υπογράφοντα και η τυχόν ψευδής δήλωση επιφέρει τις προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις.
 5. Ο Δήμος Ύδρας και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ύδρας, παρακαλούνται εκ νέου όπως διευκολύνουν το έργο μας, απομακρύνοντας όλα τα παγκάκια από τους ανωτέρω χώρους.
 6. Α.Τ. Ύδρας παρακαλείται για τις δικές του ενέργειες.
 7. Κα. Λουκία ΛΟΥΛΟΥ Ναυτικός πράκτορας της εταιρείας Hellenic Sea Ways, παρακαλείται για τις δικές της ενέργειες και σε περίπτωση που διαπιστώσει τη συχνή και άσκοπη μετάβαση πολιτών από και προς τον Λιμένα του Πειραιά, να ενημερώσει άμεσα την Υπηρεσία μας σχετικά, για δικές μας περαιτέρω ενέργειες.
 8. Διευκρινίζεται ότι, η διενέργεια της ερασιτεχνικής αλιείας δεν εμπίπτει σε καμία από τις ανωτέρω περιπτώσεις, ως εκ τούτου και προκειμένου να διασφαλιστεί η Δημόσια υγεία, δεν επιτρέπεται.
 9. Η Υπηρεσία μας σε περίπτωση διαπίστωσης παραβατικών συμπεριφορών θα επιβάλλει άμεσα τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
 10. Παραγγέλουμε αυστηρά την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω.- 

Ο Λιμενάρχης 

Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. ΒΑΖΑΙΟΣ Βασίλειος