Σάββατο, 28 Νοεμβρίου 2020

Για την συντήρηση των παρεκκλησιών του μεριμνά ο Καθεδρικός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Ύδρας

  • Τρίτη, 30 Ιουνίου 2020 14:18
  • 1'

Ο Ιερός Καθεδρικός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Ύδρας με ανακοίνωσή του ενημερώνει για τα παρεκκλήσια τα οποία έχει στην κυριότητά του.

Ὁ Ἱερός Καθεδρικός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Ὕδρας ἔχει στήν κυριότητά μικρό ἀριθμό παρεκκλησίων τά ὁποία μέ μέριμνά του τά συντηρεῖ.
Πρό ἐτῶν προέβει στήν ἐκ βάθρων ἀνακαίνιση τοῦ Ἱεροῦ παρεκκλησίου τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου (Β΄ Νεκροταφεῖον) καί κατ΄αὐτάς μερίμνησε διά τόν καθαρισμό τῶν χώρων τοῦ Α΄Νεκροταφείου ὡς καί τήν ἐπισκευἠ τοῦ φωτισμοῦ αὐτοῦ.
Τέλος ἐνημερώνουμε ὅτι καί εἰς τό παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Εὐσταθίου ἐγένοντο ἐργασίες συντήρησης εἰκόνων καί εὐχαριστοῦμε θερμῶς τήν οίκογένεια τῶν ἐνοριτῶν μας, Σταύρου Εὐστ. Γούναρη γιά τήν χορηγία."