Τρίτη, 20 Απριλίου 2021

Αστική αναζωογόνηση της Ύδρας με αναβάθμιση του φωτισμού κτηρίων, μνημείων και κοινόχρηστων χώρων

  • Τρίτη, 02 Μαρτίου 2021 19:42
  • 1'

Την αστική αναζωογόνηση και την αισθητική αναβάθμιση σε διάφορα σημεία κοινόχρηστων χώρων του νησιού, επιδιώκει ο Δήμος Ύδρας με την πρόταση που υπέβαλε πρόσφατα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Με τίτλο «Αστική αναζωογόνηση Ύδρας - προμήθεια αστικού εξοπλισμού και φωτιστικών σωμάτων» και αίτημα στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα “ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ” 2019-2020, ο Δήμος Ύδρας επιθυμεί να προβεί στην αναβάθμιση σχετικά με τον φωτισμό των όψεων των «δίδυμων κτηρίων», την αναβάθμιση στον φωτισμό της πλατείας του μνημείου Μιαούλη και την αντικατάσταση αστικού εξοπλισμού κοινόχρηστων χώρων.

Ενώ σημειώνεται ότι τα αναμενόμενα οφέλη από την αποπεράτωση του έργου είναι: η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, η προσέλκυση και εξυπηρέτηση των επισκεπτών αλλά και η δημιουργία ασφαλών και σύγχρονων κοινόχρηστων χώρων.

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις όπως τονίζεται στην απόφαση της έγκρισης της Οικονομικής Επιτροπής στοχεύουν στη συνολική αναβάθμιση και ανάπλαση, με σκοπό να δημιουργηθούν χώροι ιδιαίτερης αισθητικής και περιβαλλοντικής αξίας.

Πρόκειται για ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 201.978 ευρώ.

Η μελέτη έχει εκπονηθεί από την Δ/νση Τεχνικών Έργων του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων .