Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2020

Ο Μανώλης Γκιώζος στο "ευθέως" Ιανουαρίου 2013

  • Τετάρτη, 09 Ιανουαρίου 2013 23:45
  • 2'

 Του Μανώλη Φρ. Γκιώζου

 

 


Διευθυντή Διεύθυνσης Κέντρου Εξυπηρέτησης Μεσαίων & Μεγάλων Επιχειρήσεων της Εμπορικής Τράπεζας

 

 

 

Αειφορικός Τουρισμός ως μέσο ανάπτυξης

 

Πρόσφατα κατά την διάρκεια επαγγελματικού μου ταξιδιού πρόσεξα ότι στο διαφημιστικό περιοδικό της αεροπορικής εταιρίας υπήρχε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο στο οποίο περιγραφόταν οι ενέργειες και τα πρώτα αποτελέσματα από την υλοποίηση ενός Έργου που υιοθέτησαν σε γειτονικό μας νησί με σκοπό την επέκταση της Τουριστικής περιόδου.
Το γεγονός αυτό καθ' αυτό είναι άξιο προσοχής από κάθε πλευρά, όταν μάλιστα υλοποιείται σε μια χρονική περίοδο όπου η οικονομική ύφεση φαίνεται ότι έχει πλήξει το μεγαλύτερο μέρος της δυνητικής Τουριστικής Πελατείας, ιδιαίτερο δε ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο αποφασίσθηκε από την τοπική κοινωνία η διαχείριση του έργου αυτού. Δηλαδή η ανάθεση συνολικά της πολιτικής για την υλοποίηση του Έργου σε εξειδικευμένο φορέα με δυνατότητα αξιοποίησης για τον σκοπό αυτό όλων των προσφερομένων πλεονεκτημάτων στο νησί αυτό.
Με αφορμή τα παραπάνω αναζήτησα όμοιας κατεύθυνσης ενέργειες οι οποίες, στο παρελθόν, συστηματικά και μεθοδευμένα να πρόβαλαν και να αξιοποιούσαν τα πολλαπλά συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ύδρας μας ως Τουριστικού προϊόντος. Πέραν κάποιων σημαντικών μεμονωμένων ιδιωτικών πρωτοβουλιών, δεν βρήκα κάτι ανάλογο.
Χρησιμοποίησα ποιο πάνω την λέξη «προϊόν», γιατί θέλω να επισημάνω την ανάγκη, η οποία πλέον γίνεται επιταγή, η « ΥΔΡΑ » ένα μεγάλο όνομα, σαν προϊόν να τύχει αποτελεσματικής διαχείρισης προς όφελος της τοπικής κοινωνίας αλλά και της Ελλάδας συνολικά.
Εξ αιτίας του συνεχώς αυξανόμενου ανταγωνισμού στις διεθνείς τουριστικές αγορές, οι πιθανότητες "υποκατάστασης" ή ακόμα και υποβιβασμού ενός τουριστικού προορισμού πολλαπλασιάζονται. Αν σε αυτή την εξίσωση προσθέσουμε και τον παράγοντα "οικονομική και κοινωνική κρίση" τα πράγματα περιπλέκονται ακόμη περισσότερο αφήνοντας το ερώτημα: Πώς μπορεί ένας προορισμός να επιβιώσει, να διαφημιστεί, να αναπτυχθεί;
Κατά τη διαδικασία διαφοροποίησης των προορισμών, η "προσωπικότητά" τους παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση εντυπώσεων στους επισκέπτες τους καθώς και στη δημιουργία μιας μοναδικής τουριστικής ταυτότητας. Η ιστορία, οι άνθρωποι του Νησιού, τα μοναδικά χαρακτηριστικά, η γεωγραφική του θέση, η έντονη πολιτιστική δράση, και οι υπηρεσίες που προσφέρονται είναι μερικά από τα πιο δυνατά χαρακτηριστικά στοιχεία αυτής της ταυτότητας. Η Ύδρα λοιπόν σαν οντότητα έχει ένδοξο παρελθόν, παρόν και πρέπει να σχεδιάσει ένα λαμπρό μέλλον και σίγουρα πρωτοβουλίες αντίστοιχες με αυτή του γειτονικού μας νησιού, όχι μόνο θα κρατήσουν το νησί μας ψηλά στις προτιμήσεις των επισκεπτών του, αλλά κυρίως θα παρακινήσουν όλους όσους το αγαπάμε, να γίνουμε ενεργά μέλη αυτής της προσπάθειας.
Στο σημερινό ανταγωνιστικό κλίμα λοιπόν, η δημιουργία και η διαχείριση μιας σωστής προσωπικότητας προορισμού είναι ζωτικής σημασίας για μια αποτελεσματική παρουσία στην αγορά μέσω διαφοροποίησης. Πιο συγκεκριμένα, οι παράγοντες του Νησιού θα πρέπει μέσα από συγκεκριμένο φορέα να προβούν σε όλες τις απαραίτητες δράσεις ή ενέργειες προετοιμασίας και στην συνέχεια να επικεντρωθούν στην ανάπτυξη αποδοτικών μεθόδων επικοινωνίας, για το λανσάρισμα της ήδη υπάρχουσας ελκυστικής και μοναδικής προσωπικότητας του νησιού μας. Η «φωνή της Ύδρας» πρέπει να ακουστεί δυνατά, καθαρά και σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος της τουριστικής αγοράς.