Τετάρτη, 03 Ιουνίου 2020

Ψηφιοποίηση Αρχείων - Το Ι.Α.Μ.Υ πρωτοπορεί με καινοτόμες δράσεις

  • Τετάρτη, 13 Μαΐου 2020 16:34
  • 2'

Ήδη έχουν ψηφιοποιηθεί 18.000 ιστορικά και πολύτιμα, πρωτογενή έγγραφα του Ιστορικού Αρχείου

Το Ιστορικό Αρχείο και Μουσείο Ύδρας εδώ και αρκετά χρόνια έχει προχωρήσει στην ψηφιοποίηση των αρχείων που απόκεινται στην Υπηρεσία. Μέσω της σπουδαίας αυτής δράσης διασώζει την Ιστορία και τον Πολιτισμό μας, συμβάλλοντας στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης. Ακόμα, με την ψηφιοποίηση δίνει τη δυνατότητα στους ερευνητές να μελετήσουν κομμάτια της Ιστορίας μας, ανάμεσα στα οποία πιθανόν να υπάρχουν και άγνωστες μέχρι σήμερα πτυχές της. Ήδη έχουν ψηφιοποιηθεί 18.000 ιστορικά και πολύτιμα, πρωτογενή έγγραφα του Ιστορικού Αρχείου, μεγάλο μέρος των οποίων αφορά στα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης. Επίσης, στο Ι.Α.Μ.Υ. έχουν συγκεντρωθεί σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία αρχειακά έγγραφα από Υπηρεσίες της Ύδρας, όπως η Ιερά Μητρόπολις, το Λιμεναρχείο, η Α.Ε.Ν., το Λιμενικό Ταμείο, τα Σχολεία, το Αγροτικό Ιατρείο, η Αρχαιολογική Υπηρεσία Ύδρας κ.α.

Η ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης των αρχείων, την οποία έχουν γνωστοποιήσει μέσω ανάρτησης στην ιστοσελίδα τους αλλά και με την έκδοση του φετινού Ημερολογίου τους, είναι πλέον γεγονός.

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ:

- Ήδη από το έτος 2004 είχαν καταθέσει πλήρη πρόταση στην Περιφέρεια Αττικής στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», Πρόσκληση 91, Άξονας 2, Μέτρο 2,4, με την ονομασία έργου «Ψηφιοποίηση του Ιστορικού Αρχείου – Μουσείου Ύδρας» με στόχο την ψηφιοποίηση του αρχειακού υλικού και μέρους ή όλου του μουσειακού υλικού και του περιεχομένου της Βιβλιοθήκης τους. Η πρότασή τους εγκρίθηκε, ψηφιοποιήθηκαν συνολικά 18.000 έγγραφα (λυτά έγγραφα, κώδικες και κατάστιχα) καθώς και 140 μουσειακά κειμήλια, ενώ το έργο ολοκληρώθηκε και παραλήφθηκε οριστικά στις 9 Οκτωβρίου 2007!

- Το 2008 συμμετείχαν, επίσης, μέσω της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γ.Α.Κ. στην Πρόσκληση 152, Μέτρο 1.3, έργο «Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης του έργου των Γενικών Αρχείων του Κράτους – Ανάπτυξη ολοκληρωμένων ψηφιακών πολιτιστικών συλλογών των Γενικών Αρχείων του Κράτους» , μέσω της οποίας η Υπηρεσία ψηφιοποίησε μέρος του αρχείου της Ιεράς Μητροπόλεως Ύδρας, που τους έχει παραδοθεί. Βάσει αυτού του έργου, ψηφιοποιήθηκαν συνολικά 19.338 έγγραφα του αρχείου, ακραίων χρονολογιών 1854 – 1971 (Αρχείο Ιεράς Μητροπόλεως Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης, ΑΒΕ 11, ΑΕΕ Εκκλ. 1).

- Το 2019 πραγματοποίησαντην τελευταία εργασία ψηφιοποίησης που ολοκληρώθηκε πριν από δυόμιση μήνες σε συνεργασία με το Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (Κ.Ε.Α.Ε.), κατά την οποία ψηφιοποιήθηκαν τα έγγραφα που αφορούν την Ελληνική Επανάσταση (περιόδου 1821 – 1827) με 9.000 σχετικές λήψεις.

- Αυτή την περίοδο είναι σε διαδικασία αιτημάτων προς τις Δημόσιες Υπηρεσίες του νησιού μας για να μας καταθέσουν, όπως οφείλουν σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία, τα μέχρι προ τριάντα χρόνων αρχεία που διαθέτουν ώστε το υλικό αυτό να διαφυλαχθεί στο Ι.Α.Μ.Υ., να ψηφιοποιηθεί και να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για τον ερευνητή του παρόντος και τον ιστορικό του μέλλοντος.

Στα πλαίσια του Νόμου 4610/2019, που διέπει τη λειτουργία των Γ.Α.Κ., το Ιστορικό Αρχείο και Μουσείο Ύδρας αναβαθμίστηκε σε Τμήμα. Η Υπηρεσία των Γ.Α.Κ./Ι.Α.Μ.Υ. πάντοτε και με κάθε τρόπο διέσωζε και διασώζει την Ιστορία μας, παλαιότερη και σύγχρονη, και τον πλούτο του Πολιτισμού μας, πρωτοπορώντας σε καινοτόμα έργα.