Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2023

Συνεδριάζει "κεκλεισμένων" των θυρών το δημοτικό συμβούλιο Ύδρας την Δευτέρα 18 Μαΐου

  • Πέμπτη, 14 Μαΐου 2020 15:18
  • 1'

Θέματα προς συζήτηση και λήψη απόφασης

Τακτική συνεδρίαση διά ζώσης θα πραγματοποιήσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ύδρας, κεκλεισμένων των θυρών και διά τηλεδιάσκεψης με τεχνολογία WEBEX, στις 18 Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου.

Θα τεθούν προς συζήτηση και λήψη απόφασης τα παρακάτω θέματα:

     Ενημέρωση από τον Δήμαρχο κ. Γεώργιο Κουκουδάκη

1. 2η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου Ύδρας για το έτος 2020

2. 1η υποχρεωτική αναμόρφωση πινάκων στοχοθεσίας του Δήμου Ύδρας για το έτος 2020

3. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων 2ου τριμήνου 2019

4. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων 3ου τριμήνου 2019

5. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων 4ου τριμήνου 2019

6. Αποδοχή ποσού 8.030,00€ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ύδρας για το έτος 2020 (Β΄ Κατανομή)

7. Αποδοχή ποσού 18.000,00€ για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας του Δήμου Ύδρας

 8. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ».

9. Έγκριση αμοιβής Δικηγόρου για α)εκπόνηση και υποβολή υπομνήματος και β) παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Ύδρας ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας

10. Αποδοχή της μελέτης με αριθμό 37/2020 και με τίτλο έργου «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΥΔΡΑ (ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΒΟΣ ΜΙΑΟΥΛΗ κλπ)». Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής για τη χρηματοδότηση του έργου.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Αναστασία Μαυρομάτη