Κυριακή, 28 Μαΐου 2023

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο της Ύδρας με τηλεδιάσκεψη - Τα θέματα που θα συζητηθούν

  • Τρίτη, 08 Δεκεμβρίου 2020 14:02
  • 1'

Την 19η τακτική συνεδρίαση θα πραγματοποιήσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ύδρας, με τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου και ώρα 17:00.Θα τεθούν προς συζήτηση και λήψη απόφασης τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση Ισολογισμού και Ταμειακού Απολογισμού του Δήμου Ύδρας για τη χρήση 1-1-2015 έως και 31-12-2015.

2. Αμοιβή Δικηγορικής Εταιρίας

3. Πρόγραμμα Εορταστικών Εκδηλώσεων του Δήμου Ύδρας για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821

4. Δημιουργία χώρων στάθμευσης των ιπποειδών στην πόλη της Ύδρας

5. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ύδρας για το έτος 2021

6. Αίτηση παράτασης μίσθωσης καταστήματος

7. Ορισμός Προέδρου Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

8. Ορισμός Προέδρου Επιτροπής Πολιτισμού

9. Έγκριση Αδελφοποίησης του Δήμου Ύδρας με τον Δήμο Ηγουμενίτσας

10. Έγκριση οικονομικής συμμετοχής στην κατασκευή Μνημείου των Υδραίων Ναυτικών στο Δήμο Ηγουμενίτσας

11. Ορισμός Διαπαραταξιακής Επιτροπής στήριξης του Κουλούρειου Νοσοκομείου Ύδρας

12. Συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών κατά Αντικείμενο

13. Συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών