Τρίτη, 25 Ιουνίου 2019

Από 26 Μαρτίου το ΑΦΜ και τα Βιβλία Εσόδων - Εξόδων για τους δημοτικούς και περιφερειακούς συνδυασμούς

  • Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2019 13:29
  • 2'

Από τις 26 Μαρτίου 2019 ξεκινά η κατάθεση στις ΔΟΥ για απόκτηση ΑΦΜ για τους δημοτικούς και περιφερειακούς συνδυασμούς. Συγκεκριμένα προβλέπεται η χορήγηση ειδικού αυτοτελούς Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ., στο όνομα του συνδυασμού, ο οποίος ισχύει για όλη τη διάρκεια της περιφερειακής και δημοτικής περιόδου.

Οι δημοτικές και περιφερειακές εκλογές αλλά και οι ευρωεκλογές έχουν ορισθεί για τις 26 Μαΐου 2019.

Τώρα στην Ύδρα, έχουμε μπει στην τελική ευθεία και στενεύουν τα περιθώρια για τους συνδυασμούς. Θα πρέπει λοιπόν, να ξεκινήσουν τις διαδικασίες τους όχι μόνο τυπικά με εγγραφή των συνδυασμών αλλά γενικότερα με προβολή των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων.

Αναλυτικά σε εγκύκλιό του το ΥΠΕΣ αναφέρει:

Σας ενημερώνουμε ότι, με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 3870/2010 «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές» (Α΄ 138), για τους συνδυασμούς που μετέχουν στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, προβλέπεται η χορήγηση ειδικού αυτοτελούς Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), στο όνομα του συνδυασμού, ο οποίος ισχύει για όλη τη διάρκεια της περιφερειακής και δημοτικής περιόδου.
Για τη χορήγηση του Α.Φ.Μ. υποβάλλεται στην οικεία Δ.Ο.Υ. γραπτή δήλωση, στην οποία αναγράφονται:
– η επωνυμία του συνδυασμού και
– το όνομα του επικεφαλής.
Η ανωτέρω δήλωση υποβάλλεται από τον επικεφαλής του συνδυασμού ή τον οριζόμενο από αυτόν ως διαχειριστή (άρθ. 8 του ν. 3870/2010).
Επίσης θέτουμε υπόψη σας ότι, προεκλογική περίοδος για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων είναι το δίμηνο χρονικό διάστημα, που προηγείται της ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών.
Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες.
Επίσης,

Βιβλία εσόδων και εξόδων δημοτικών και περιφερειακών συνδυασμών.
Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, θέτουμε υπόψη σας ότι οι συνδυασμοί που μετέχουν στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, υποχρεούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3870/2010 «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές» (Α΄ 138), στην τήρηση ειδικού βιβλίου στο οποίο καταχωρούνται υποχρεωτικά όλα τα έσοδα και οι δαπάνες τους κατά την προεκλογική περίοδο.
Το βιβλίο εσόδων – εξόδων θεωρείται κατά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου, από την αρμόδια Α΄ Δ.Ο.Υ. της έδρας της περιφέρειας, προκειμένου για τις περιφερειακές εκλογές και από την Α΄ Δ.Ο.Υ. της έδρας του οικείου δήμου, για τις δημοτικές εκλογές.
Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρ. 9 του ανωτέρω νόμου, οι συνδυασμοί θεωρούνται ως πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. και έχουν τις υποχρεώσεις που ορίζονται από τις διατάξεις του Κώδικα αυτού, για τα αντίστοιχα πρόσωπα.
Στην περίπτωση υποχρέωσης τήρησης βιβλίου εσόδων – εξόδων, σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, παρέλκει η τήρηση αυτού, εφόσον το βιβλίο της παρ. 1 τηρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. και έχει θεωρηθεί και από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Προεκλογική περίοδος για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων είναι το δίμηνο χρονικό διάστημα που προηγείται της ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών.
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες, λαμβάνοντας υπόψη και τυχόν μεταβολές στις διατάξεις του Κ.Β.Σ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΠΟΥΛΑΚΗΣ