Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2020

Υποτροφίες Κρήτσκη για 4 Υδραιόπουλα για προπτυχιακές σπουδές

  • Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2015 19:38
  • 1'

Τέσσερις υποτροφίες σε Φοιτητές και Φοιτήτριες Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα της χώρας, καταγομένων από Ύδρα για προπτυχιακές σπουδές εσωτερικού, ακαδημαϊκού έτους 2013-2014, προσφέρει το Κληροδότημα Νικολάου Κρήτσκη. Ο διαγωνισμός όπως μας ενημέρωσε με προκήρυξη το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, θα γίνει με τη μορφή εξετάσεων, στις 22 Oκτωβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 στο κτήριο του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, εφόσον οι κατάλληλες για τη διενέργεια του διαγωνισμού αίθουσες είναι διαθέσιμες, διαφορετικά σε γειτονικά Εκπαιδευτήρια.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορείτε να καταθέσετε αιτήσεις μέχρι και την 1η Οκτωβρίου 2015 ημέρα Πέμπτη.
Το ποσό της υποτροφίας είναι διακόσια (200) Ευρώ το μήνα και o χρόνος καταβολής της υποτροφίας προσμετράται από τον Σεπτέμβριο του έτους 2013 ή από την έναρξη των σπουδών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014
Για περισσότερες πληροφορίες, προϋποθέσεις και δικαιολογητικά απευθυνθείτε στο τηλ: 210-3442354 Κα Κοπανάκη και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου εδώ

 

Επίσης διαβάστε δίπλα στα συνημμένα αρχεία την προκήρυξη των Υποτροφιών