Σάββατο, 07 Δεκεμβρίου 2019

Ξεκίνησε η τοποθέτηση των ψηφιακών τηλεμετρητών για την ασφαλή επίβλεψη-λειτουργία του δικτύου υδροδότησης

  • Κυριακή, 14 Ιουλίου 2019 11:59
  • 1'

Ξεκίνησε στην Ύδρα η εγκατάσταση του εξοπλισμού τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού για την ασφαλή επίβλεψη και λειτουργία του συστήματος υδροδότησης, συνολικού προϋπολογισμού 1.227.600 ευρώ!
Εδώ και λίγες μέρες έχουν ήδη τοποθετηθεί στα σπίτια και τους χώρους του νησιού, 328 ψηφιακά ρολόγια (υδρομέτρες) με τηλεμέτρηση, τα οποία και είναι σε λειτουργία.

Η πρώτη παρτίδα όπως μας ενημερώνει ο Αντιδήμαρχος Ύδρας, Γιάννης Μπελεγρής, που παραλήφθηκε ήταν συνολικά 920 υδρομέτρες ενώ υπολογίζεται ότι οι υπόλοιποι θα έχουν τοποθετηθεί πλήρως μέχρι τις 9 Αυγούστου. Ενώ το συνεργείο θα εργαστεί με τη δεύτερη παρτίδα που θα παραλάβει, από τις 22 Αυγούστου για να ολοκληρώσει την τοποθέτηση μέχρι και τις 23 Οκτωβρίου.

Η χρηματοδότηση του έργου θα καλυφθεί από Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής και εξασφαλίστηκε ύστερα από σχετική αίτηση που υπέβαλε ο Δήμος Ύδρας.  

Το έργο περιλαμβάνει την Προμήθεια και Εγκατάσταση εξοπλισμού για την παρακολούθηση όλων των κρισίμων παραμέτρων (ποιοτικά χαρακτηριστικά, παροχή, πίεση, στάθμη, λειτουργία αντλιών και άλλες κρίσιμες παραμέτρους) στα βασικά στοιχεία του Δικτύου (δεξαμενές, αφαλάτωση, γεωτρήσεις και κομβικά σημεία του εσωτερικού δικτύου).
Τα δεδομένα θα αποστέλλονται αυτόματα στο κεντρικό σύστημα (Κέντρο Ελέγχου) που θα εγκατασταθεί στους χώρους του Δήμου (ΚΑΠΗ), επιτρέποντας τον άμεσο εντοπισμό προβλημάτων είτε ποσοτικών είτε και ποιοτικών. Θα υπάρξει εκπαιδευμένος υπάλληλος του Δήμου, ο οποίος θα ελέγχει τα δεδομένα του συστήματος για βλάβες, διαρροές κτλ. ώστε να υπάρχει άμεση ενημέρωση για το εκάστοτε πρόβλημα.
Το δεύτερο βήμα μετά το Κέντρο Ελέγχου είναι να εισέρχονται τα στοιχεία στο σύστημα και να βγαίνουν αυτόματα οι ενημερώσεις χωρίς περιθώριο λάθους.
Με το σύστημα Τηλεμέτρησης θα είναι εφικτή η γρήγορη συλλογή των στοιχείων των καταναλώσεων και η έγκαιρη έκδοση και αποστολή των λογαριασμών ώστε να μην σωρεύονται λογαριασμοί και αυξάνουν τα κόστη για τους δημότες.
Ταυτόχρονα με την εγκατάσταση του συγκεκριμένου συστήματος θα εντοπίζονται άμεσα τυχόν διαρροές στο δίκτυο ύδρευσης.

Ενώ υπολογίζεται ότι γενικά θα μειωθούν κατά 15% οι απώλειες νερού.

Eλένη Xριστοδούλου

Φωτογραφίες: Θανάσης Μπόκιας