Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2021

Ορίστηκαν από το ΔΛΤΥ τα τέλη χρήσεως του παραλιακού χώρου ανά ζώνη για το 2021

  • Πέμπτη, 03 Δεκεμβρίου 2020 19:06
  • 1'

Το τέλος ανταλλάγµατος χρήσεως (ενοικιάσεως) Χερσαίου (παραλιακού) Χώρου στην Ύδρα για το έτος 2021 παραµένει το ίδιο µε αυτό του 2020, σύμφωνα με απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.

Συγκεκριμένα η παραλία του λιµανιού η οποία ενοικιάζεται στους καταστηµατάρχες για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων θα χωριστεί σε δύο (2) ζώνες:

Η Α’ Ζώνη θα είναι από το κατάστηµα «COOL MULE» µέχρι και το κατάστηµα «Η ΓΩΝΙΑ», µε τιµή ενοικιάσεως 58,00€/m² ετησίως, διότι η συγκεκριµένη περιοχή παρουσιάζει µεγαλύτερη κίνηση λόγω της προβλήτας.

Η Β’ ζώνη από το κατάστηµα «Η ΩΡΑΙΑ Υ∆ΡΑ» µέχρι και το κατάστηµα «ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ» ορίζεται µε τιµή ενοικιάσεως 50,00€/m² ετησίως.

Επίσης καθορίζεται τέλος ανταλλάγµατος χρήσεως (ενοικιάσεως) Χερσαίου (παραλιακού) Χώρου για την στάθµευση και παραµονή των Ζώων µετά των συνοδών τους (Αγωγιατών), οι οποίοι ασχολούνται µε την περιήγηση (Περίπατο) των Τουριστών καθηµερινά, σε 100,00 ευρώ ετησίως το ζώο.