Τρίτη, 25 Ιουνίου 2019

Tα θέματα του προσεχούς δημοτικού συμβουλίου Ύδρας

  • Κυριακή, 20 Νοεμβρίου 2016 18:46
  • 1'

 

 

Τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 18:00 θα πραγματοποιηθεί η τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ύδρας. 

Ακολουθούν αναλυτικά τα θέματα που θα συζητηθούν:


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ

Ύδρα, 24/11/2016
Αρ. Πρωτ. 4024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ

Κύρια / κύριε Σύμβουλε,

Κύρια & Κύριε Σύμβουλε, Καλείστε όπως την 28η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Ύδρας.

Στη συνεδρίαση θα τεθούν προς συζήτηση και ψήφιση τα παρακάτω θέματα:
1. Αίτημα του αναδόχου ΜΠΕΡΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΤΕ για παράταση εργασιών του έργου «Κατασκευή Πέτρινων Αναβαθμών Υπαίθριου Θεάτρου στη θέση Καμίνι Δήμου Ύδρας».
2. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε ΚΑΙ 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε που αφορά το έργο «Αλλαγή Σωληνώσεων από τη θέση Κάβος (Κάστρο Μιαούλη) μέχρι τη θέση της Αφαλάτωσης».
3. Αίτημα για χαρακτηρισμό ξενοδοχειακής επιχείρησης ως εποχική.
4. Σύναψη εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου Ύδρας και των κληρονόμων Μπούφη σύμφωνα με την εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής (Απόφαση 150/2016).
5. Καθιέρωση εξαίρεσης από πενθήμερη εργασία της υπηρεσίας καθαριότητας και λειτουργία της όλες τις ημέρες του μήνα καθώς και τις εξαιρέσιμες σε 12ωρη βάση.
6. Δικαστική πληρεξουσιότητα Δικηγόρου.
7. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ύδρας στο ΚΑΣ και στο Τοπικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.
8. Έκτακτος προγραμματισμός Προσλήψεων για το έτος 2017.
9. Πρόσληψη προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ανάγκες ΟΤΑ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες.
10.Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργου που εκτελέστηκε από το Δήμο Ύδρας.
11.Έγκριση Απολογισμών των οικονομικών ετών 2014 και 2015 του Δ.Λ.Τ.Υ
12.Συμμετοχή του Δήμου Ύδρας στην πρόσκληση του ΠΕΠ Αττικής με κωδικό ΑΤΤ040 και τίτλο: «ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ».
13.Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Καλύβας Αριστοτέλης