Τρίτη, 01 Δεκεμβρίου 2020

Τρεις υποτροφίες θα διαθέσει και φέτος το Κληροδότημα Νικολάου Κρήτσκη σε πτυχιούχους Ελληνικών Πανεπιστημίων με καταγωγή την Ύδρα για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό, σε Πανεπιστήμια της χώρας, με κριτήριο το βαθμό του πτυχίου, με την προϋπόθεση ότι έχουν εγγραφεί και φοιτούν σε εγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Κατηγορία ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Σελίδα 1 από 2