Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2020

Τρεις υποτροφίες θα διαθέσει και φέτος το Κληροδότημα Νικολάου Κρήτσκη σε πτυχιούχους Ελληνικών Πανεπιστημίων με καταγωγή την Ύδρα για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό, σε Πανεπιστήμια της χώρας, με κριτήριο το βαθμό του πτυχίου, με την προϋπόθεση ότι έχουν εγγραφεί και φοιτούν σε εγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Κατηγορία ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μία υποτροφία με κάλυψη των διδάκτρων κατά 100% χορηγεί το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος σε μαθητή/τρια της Ύδρας που χρήζει οικονομικής βοήθειας.

Κατηγορία ΚΟΙΝΩΝΙΑ